Tiểu sử Facebook ngắn gọn bằng tiếng Anh hay, ý nghĩa

Facebook của bạn quá đơn giản, không gây ấn tượng cho crush, công việc thử thay đổi tiểu sử facebook. Tại sao bạn không nghĩ đến việc sẽ viết một tiểu sử facebook bằng tiếng anh, vừa “cool ngầu”, vừa thể hiện được trình độ tiếng anh của bạn. Nào cùng đọc và cảm nhận

1. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave. – Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

Bạn đang xem: viết tiểu sử bằng tiếng anh trên facebook

2. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

3. Life begins when you step out of your comfort zone. – Cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình

4. Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting. – Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Tiểu sử Facebook ngắn gọn bằng tiếng Anh

5. Do not go before me ; I may not follow. Do not walk behind me; I probably will not leads . Let’s go next and become my friend. – Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

6. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness,then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

7. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

8. I can not solve your behalf all the confusion , doubt or fear , but I can hear what you are expressing and the answers you seek. – Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

Đọc thêm: Tiểu sử của Diana, Công nương xứ Wales

9. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. – Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

10. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing. – Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

Tiểu sử Facebook ngắn gọn bằng tiếng Anh (ảnh 2)

11. Love Yourself – Yêu chính mình.

12. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorow” – Albert Einstein. – Học hỏi từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai.

13. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

14. Khi cuộc sống cho bạn một trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc sống thấy rằng bạn có cả ngàn lý do để mỉm cười.

15. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

16. The Family is always in My heart. – Gia đình luôn ở trong trái tim tôi.

17. You only live once, but if you do it right, once is enough. – Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm điều đó đúng, một lần là đủ

Tham khảo: Lưu Thiên Hương là ai? Nữ nhạc sĩ quyền lực nhất hiện nay

18. Have courage and be kind! – Hãy can đảm và tử tế!

19. Can’t trust no one, can’t even trust yourself! – Không thể tin ai, thậm chí không thể tin chính mình!

20. Now or Never. – Bây giờ hoặc không bao giờ.

21. If you love life. Life will love you back. – Nếu bạn yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ yêu bạn.

22. No matter what everyone says, I don’t play by the rules of the game. – Dù mọi người có nói gì đi nữa, tôi không chơi theo luật chơi.

23. Do more, worl harder! Fighting! – Làm nhiều hơn, chăm chỉ làm việc hơn. Cố lên!

24. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you! – Đừng lãng phí thời gian của bạn cho một người đàn ông/ phụ nữ, người không sẵn sàng phí thời gian của họ cho bạn.

25. No boyfriend – No problem

26. You fall in love, you get hurt. That’s life. – Bạn chìm vào tình yêu, bạn sẽ nhận thấy đau khổ. Cuộc sống mà.

27. No matter how “Busy” a person is… If they really love, thay will always find the time for you! – Cho dù một người bận rộn đến đâu … nếu họ thực sự yêu bạn, họ sẽ luôn luôn có thời gian dành cho bạn.

Tiểu sử Facebook ngắn gọn bằng tiếng Anh (ảnh 3)

Xem thêm: Cuộc đời thăng trầm của 'ông tổ' gà rán KFC vẫn trắng tay tuổi 65

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *