Tiếp tục để lại dấu ấn tích cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an

  • Nhiều đột phá trong thực hiện “năm công tác cán bộ”
  • Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ
  • Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ
  • Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Bạn đang xem: tiểu sử thiếu tướng đinh huy hiệu

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Đại tá Hoàng Đức Lừng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2018, Cục Tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu, đề xuất và giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược về lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ trong CAND. Nổi bật là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định 01 của Chính phủ; xây dựng các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện…

Năm 2018 tiếp tục được Đảng uỷ Công an Trung ương xác định là năm công tác tổ chức cán bộ, ngoài những nhiệm vụ được xác định trong chương trình công tác, Cục Tổ chức cán bộ đã thực hiện nhiều công việc lớn, đột xuất do thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực cho công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chức năng nhiệm vụ rõ ràng, rành mạch, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới…

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục Tổ chức cán bộ đạt được năm 2018, đặc biệt là tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tham mưu xử lý nhiều việc khó, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Bộ Công an.

Tham khảo: Cầu thủ Martin Lò là ai?

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ các cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phát, dám chiụ trách nhiệm vì cái chung. Khẩn trương cụ thể hoá chủ đề công tác, phương châm hành động, các giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2019, chủ trương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu phát động phong trào thi đua năm 2019

Bên cạnh đó tiếp tục rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an phù hợp với mô hình tổ chức mới của Luật CAND năm 2018.

Tập trung hoàn chỉnh các quy định về phân công, phân cấp chức vụ, chức danh, quy định trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy theo đúng quy định của pháp luật; sắp xếp lại các học viện, nhà trường, các đơn vị sự nghiệp.

Tập trung cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, khẩn trương ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ hợp lý ở 4 cấp Công an, từng bước điều chỉnh, bố trí biên chế ở 4 cấp Công an theo hướng đồng bộ, thống nhất.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Phòng Chính sách người có công và hậu phương CAND

Xem thêm: Only C

Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng” và Bằng khen của Bộ Công an cho 9 đồng chí thuộc Cục Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh công tác nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục xây dựng lực lượng làm công tác tổ chức cán bộ nói chung, Cục Tổ chức cán bộ nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh.

“Đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành kỷ luật, điều lệnh CAND, có tư duy, phong cách làm việc khoa học, công tâm, khách quan, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ then chốt trong toàn lực lượng” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Khẳng định Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an gửi gắm niềm tin rất lớn ở Cục Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Cục luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2019 và những năm tiếp theo, tiếp tục để lại những dấu ấn tích cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” tặng các tập thể Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu cũng đã giới thiệu những tinh thần cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, đồng thời phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019 trong Cục Tổ chức cán bộ; yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra; quyết tâm năm 2019 Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục dành được Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Phòng Chính sách người có công và hậu phương CAND.

Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng” và Bằng khen của Bộ Công an cho 9 đồng chí thuộc Cục Tổ chức cán bộ. Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng đã trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân trực thuộc.

Tham khảo: Karik

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *