TIỂU SỬ MẠC THIÊN TỨ, MỘT ANH HÙNG – MỘT NHÀ THƠ LỖI LẠC

MẠC THIÊN TỨ

Mạc Thiên Tứ tự là Sĩ Lân, còn gọi là Mạc Thiên Tích, là danh thần đời chúa Nguyễn. Ông sinh năm 1708 và mất năm 1780. Ông là con Tổng binh trấn Mạc Cửu. Khi sắp chào đời đã có nhiều điềm lạ xảy ra như nước sông Đông Hồ đột nhiên cao vọt lên lại còn xuất hiện tượng vàng cao bảy thước ánh sáng tỏa trên mặt nước, một nhà sư người Man trông thấy liền nói với Mạc Cửu: “ Đấy là niềm nước có người hiền, Phước đức không sao lường được”. Sau khi sinh ra đời ông còn được người ta truyền miệng là “Bồ Tát Hiện Thân”. (Đại Nam Liệt Truyện)

Bạn đang xem: tiểu sử mạc thiên tích

Đang hot: Jimin BTS: Tiểu sử và những bí mật thú vị về chàng trai quyến rũ nhất BTS

Khi cha ông qua đời vào năm 1735, lúc ấy ông đã 29 tuổi, ông nối nghiệp cha mở mang đất Hà Tiên, được chúa Nguyễn Phúc Trú phong chức Tổng binh Đại đô đốc. Ông tiếp tục sự nghiệp khai khẩn miền Tây Nam Bộ, biến vùng đất Hà Tiên trở thành đất văn hiến, phồn vinh và ông cũng nhiều lần chống trả lại các cuộc tấn công của các lân bang Xiêm La và Chân Lạp.

Năm 1757, Nặc Nhuận có ý muốn làm vua Chân Lạp, liền dâng hai xứ Preah Trapeang và Basac (tức vùng Trà Vinh, Ba Thắc). Nhưng lúc đó, Nặc Nhuận bị con rể giết chết cướp ngôi. Con trai là Nặc Tôn chạy sang cầu cứu Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đứng ra sắp xếp, xin chúa Nguyễn cho Nặc Tôn làm vua Chân Lạp. Chúa Nguyễn thuận và sai Mạc Thiên Tứ cùng tướng sĩ năm dinh hộ tống đưa Nặc Tôn về nước. Để tạ ơn, Nặc Tôn dâng Tầm Phong Long (vùng đất giữa Sông Tiền và Sông Hậu) cho chúa Nguyễn. Riêng họ Mạc, Nặc Tôn dâng năm phủ Hương Úc, Cần Bột, Trực Sâm, Sài Mạt và Lình Quỳnh để đền ơn giúp đỡ. Mạc Thiên Tứ đem hết đất ấy dâng cho Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn cho sảt nhập vào Hà Tiên trấn, giao cho họ Mạc cai quản. Mạc Thiên Tứ chia đất đó thành hai đạo: xứ Rạch Giá là Kiên Giang đạo, xứ Cà Mau là Long Xuyên đạo, đặt quan cai trị, chiêu lập dân ấp.

Ngoài ra, từ 1775 đến 1777, Mạc Thiên Tứ đã cùng các con là Mạc Tử Dung, Mạc Tử Hoàng, Mạc Tử Thảng (hoặc Thượng) phò tá chúa Nguyễn Phúc Thuần, đóng giữ ở Trấn Giang (nay là Cần Thơ) và dốc sức phát triển vùng đất này.

Đang hot: Thanh Ngân

Năm 1736, Chúa cho Thiên Tứ làm Hà Tiên trấn Đô đốc, ban cho ba thuyền Long Bài, được miễn thuế, lại sai mở lò đúc tiền để việc mua bán được thông thương. Ngay khi lãnh nhiệm vụ, Thiên Tứ đã vực dậy nền kinh tế, tạo dựng Hà Tiên thành một cảng khẩu trù phú, sung túc.

Mạc Thiên Tứ cùng với Trần Trí Khải đã tổ chức thành công Tao đàn Chiêu Anh Các vào năm 1736 ở Hà Tiên. Kể từ đó cho tới năm 1771, tao đàn trên đã đóng góp cho nền văn học Việt nhiều tác phẩm có giá trị, như: Hà Tiên thập cảnh, Thụ Đức Hiên tứ cảnh, Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh, Minh bột di ngư…

Xem thêm: Trương Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *