Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật lượng chất

Mục lục bài viết

Có thể nói những quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như tư duy của mỗi người đều mang tính khách quan mà con người mà con người không thể tạo ra hoặc thay đổi những quy luật đó mà chỉ có thể nhận thức và vận dụng chúng vào đời sống.

Bạn đang xem: quy luật lượng chất có ý nghĩa như thế nào

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những nội dung liên quan đến quy luật lượng – chất, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của quy luật lượng chất để giúp bạn đọc hiểu hơn về quy luật lượng chất.

Phương pháp luận là gì?

Phương pháp luận là hệ thống cơ sở lý luận cho phương pháp nghiên cứu bao gồm những nguyên tắc, quan điểm xuất phát từ một lý thuyết hoặc một hệ thống lý luận nhất định (trước hết là những nguyên lý, quan điểm liên quan đến thế giới quan) để chỉ đạo việc tìm kiếm, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp cũng như trong việc xác định phạm vi, khả năng áp dụng các phương pháp ấy phù hợp với mục tiêu của bạn, đem lại hiệu quả tối đa.

Hay nói cách khác, phương pháp luận chính là lý luận về phương pháp bao hàm hệ thống các phương pháp, nhân sinh quan và thế giới quan của người sử dụng phương pháp và các nguyên tắc để giải quyết các vấn đề đã đặt ra

Quy luật lượng chất là gì?

Quy luật lượng chất là quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.

Quy luật lượng chất là một trong ba quy luật cơ bản của phân biện chứng duy vật trong Triết học Mác – Lenin, dùng để chỉ cách thức vận động, phát triển của một sự vật, hiện tượng nào đó mà sự vận động, phát triển đó được thực hiện theo cách thức thay đổi lượng trong mỗi sự vật dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng và đứa sự vật, hiện tượng đó đến một trạng thái phát triển tiếp theo.

Ph. Ăng-Ghen cũng đã khái quát về quy luật lượng chất như sau:Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất.

Việt Nam là quốc gia quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, vì vậy việc nhận thức đúng đắn về quy luật lượng chất có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong những quy luật khách quan ấy thì quy luật lượng – chất là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật, nó cho biết những phương thức của sự vận động, phát triển.

Đọc thêm: Kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm tự túc 2021 lặn ngắm san hô

Nội dung quy luật lượng chất

Mỗi sự vật, hiện tượng tồn tại ở một thể thống nhất bao gồm phần chất và phần lượng. Trong đó phần chất là phần tương đối ổn định còn phần lượng là phần thường xuyên có sự biến đổi.

Sự biến đổi này của lượng sẽ tạo nên sự mâu thuẫn giữa lượng và chất.

Trong một điều kiện nhất định đáp ứng được sự biến đổi về lượng, một sự vật, hiện tượng sẽ có sự biến đổi về lượng, đến một mức độ nhất định, nó sẽ phá vỡ chất cũ. Lúc này mâu thuẫn giữa lượng và chất được giải quyết, chất mới được hình thành với một lượng mới. Tuy nhiên bản chất của lượng là vận động nên nó sẽ không đứng yên mà sẽ tiếp tục vận động đến một thời điểm nào đó nó sẽ làm phá vỡ chất hiện tại.

Quá trình vận động giữa hai mặt Lượng và chất tác động với nhau qua hai mặt: Chúng tạo nên sự vận động liên tục và không dừng lại. Lượng sẽ biến đổi dần dần và tạo nên chất mới, hay nói cách khác, lượng biến đổi dần dần và tạo nên bước nhảy vọt. Sau đó chúng tiếp tục biến đổi dần và tạo nên bước nhảy vọt tiếp theo.

Nói một cách ngắn gọn thì nội dung quy luật lượng chất là bất cứ một sự vật, hiện tượng nào cũng đều vận động và phát triển.

Biến đổi về lượng đến một mức nhất định sẽ dẫn đến biến đổi về chất, sản sinh chất mới. Rồi trên nền tảng của chất mới lại bắt đầu biến đổi về lượng. Biến đổi về lượng là nền tảng và chuẩn bị tất yếu của biến đổi về chất. Biến đổi về chất là kết quả tất yếu của biến đổi về lượng. Quy luật biến đổi về chất và lượng cho thấy trạng thái và quá trình phát triển của sự vật.

Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật lượng chất

Mỗi một quy luật trong đời sống đều đem đến những ý nghĩa nhất định, phương pháp luận của quy luật lượng chất cũng vậy.

Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật lượng chất đem đến hai ý nghĩa cơ bản sau đây.

Ý nghĩa trong nhận thức

+ Nhờ có phương pháp luận lượng chất mà chung ta hiểu rằng bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng đều vận động và phát triển.

Đang hot: Bà bầu đau bụng đẻ: Dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh

+ Sự vật, hiện tượng nào cũng đều tồn tại hai mặt: Lượng và Chất. Do đó khi nhận thức, chúng ta cần nhận thức về cả hai mặt lượng và chất để có có cái nhìn phong phú hơn về những sự vật, hiện tượng tồn tại xung quanh chúng ta.

+ Cần phải làm rõ quy luật phát triển của sự vật, hiện tượng bằng cách xác định giới hạn độ, điểm nút, bước nhảy.

Ý nghĩa trong thực tiễn

+ Muốn có sự biến đổi về chất thì cần kiên trì để biến đổi về lượng (bao gồm độ và điểm nút);

+ Cần tránh hai khuynh hướng sau:

Thứ nhất, nôn nóng tả khuynh: Đây là việc mà một cá nhân không kiên trì và nỗ lực để có sự thay đổi về lượng nhưng lại muốn có sự thay đổi về chất;

Thứ hai, bảo thủ hữu khuynh: Lượng đã được tích lũy đến mức điểm nút nhưng không muốn thực hiện bước nhảy để có sự thay đổi về chất.

+ Nếu không muốn có sự thay đổi về chất thì cần biết cách kiểm soát lượng trong giới hạn độ.

+ Bước nhảy là một giai đoạn hết sức đa dạng nên việc thực hiện bước nhảy phải được thực hiện một cách cẩn thận.

Chỉ thực hiện bước nhảy khi đã tích lũy lượng đến giới hạn điểm nút và thực hiện bước nhảy một cách phù hợp với từng thời điểm, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để tránh được những hậu quả không đáng có như không đạt được sự thay đổi về chất, dẫn đến việc phải thực hiện sự thay đổi về lượng lại từ đầu.

Nói chung, từ quy luật lượng chất, ta hiểu được mọi sự vật đều vận động và phát triển nhưng cần thời gian và sự tác động từ bên ngoài, từ đó chúng ta biết cách để bố trí thời gian và nỗ lực hợp lý cho bất cứ một kế hoạch nào đó đã được bản thân đặt mục tiêu.

Trên đây là toàn bộ những nội dung liên quan đến Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật lượng chất mà chúng tôi muốn gửi tới quý độc giả tham khảo.

Tham khảo: Dấu hiệu ung thư vòm họng sớm nhất và cách phòng ngừa bệnh hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.