Cổ phiếu ưu đãi là gì? Có nên mua cổ phiếu này không?

So với các dạng cổ phiếu, trái phiếu thông thường thì cổ phiếu ưu đãi cũng không kém phần hấp dẫn. Mời các bạn đọc qua bài viết dưới đây để tìm hiểu xem cổ phiếu ưu đãi là gì và những ưu – nhược điểm của loại cổ phiếu này để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhé!

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock/share) là gì?

Cổ phiếu ưu đãi được xem là một loại chứng khoán có tính chất giống như cổ phiếu phổ thông (hay còn gọi là cổ phiếu thường – Common shares). Khi sở hữu loại cổ phiếu này thì bạn cũng là một cổ đông của công ty. Tuy nhiên, nếu cổ đông nắm giữ cổ phiếu này sẽ được tính là cổ đông ưu đãi. Bạn sẽ hưởng được nhiều những lợi thế nhất định về mặt cổ tức hoặc quyền biểu quyết. Khi công ty phá sản, nếu thanh lý tài sản thì các cổ đông ưu đãi cũng được ưu tiên hơn là cổ đông thường.

Bạn đang xem: mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào

Xem thêm: Cổ phiếu là gì? Cố nên đầu tư cổ phiếu?

những loại cổ phiếu ưu đãi - cổ phiếu ưu đãi cổ tức - cổ phiếu ưu đãi biểu quyết - cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi được phân thành 4 loại chính: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi hoàn loại và cuối cùng là các cổ phiếu ưu đãi khác được quy định bởi những điều lệ công ty.

  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức (Dividend preferred shares)

cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Đây là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với cổ tức trả cho những cổ phần phổ thông. Cổ đông nắm trong tay cổ phiếu ưu đãi cổ tức được nhận cổ tức cố định, sẽ không bị phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định này sẽ được thông tin đến cổ đông khi mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Đồng thời, nhà đầu tư vào cổ phiếu này sẽ nhận lại phần tài sản tương ứng với số cổ phần của họ ở công ty nếu công ty phá sản.

Tuy nhiên, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không được quyền biểu quyết, có mặt trong đại hội cổ đông của công ty hoặc đề nghị người nào đó vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Để sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, bạn cần tham khảo quy định riêng về điều kiện mua cũng như phương thức mua do từng doanh nghiệp phát hành. Chính vì thế, không phải ai cũng có thể mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết (Voting preferred shares)

cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là một loại cổ phần sở hữu số phiếu biểu quyết nhiều hơn của cổ phần phổ thông. Tuy nhiên người sở hữu cổ phiếu này sẽ không có quyền chuyển nhượng cổ phần cho một người khác. Đây là loại cổ phiếu ưu đãi mà chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền hoặc các cổ đông sáng lập nên công ty mới được quyền nắm giữ.

Xem thêm: Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Ưu đãi biểu quyết của các cổ đông sáng lập sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm, tính từ lúc công ty được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này thì cổ phiếu ưu đãi này của cổ đông sáng lập sẽ tự chuyển đổi sang dạng cổ phiếu phổ thông.

  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại (Refundable preferred shares)

cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Loại cổ phiếu này là cổ phần mà các người sở hữu có quyền yêu cầu công ty hoàn lại vốn góp của họ, hoặc dựa theo các điều kiện ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại, bất kỳ lúc nào. Do không có quy định về ngày hoàn vốn nên đây là loại cổ phiếu ưu đãi vô cùng an toàn để nhà đầu tư cân nhắc.

Ngoài ra, người sở hữu cổ phiếu này cũng sẽ không có quyền được biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông của công ty hay đề cử ai đó vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Chính vì thế, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được xem là công cụ tăng vốn hiệu quả đối với doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn giữ nguyên quyền quyết định đối với công ty.

Một khuyết điểm của loại hình cổ phiếu ưu đãi này là các thông tin về giao dịch, điều kiện và cách thức mua cổ phiếu ưu đãi hoàn lại chưa được phổ biến rộng rãi. Nguyên nhân là do hiện nay không có nhiều doanh nghiệp chọn phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại nên chưa tồn tại chuẩn chung trong việc giao dịch.

Các đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi không giống với mệnh giá của các cổ phiếu thông thường. Cổ phiếu thường chỉ có giá trị về mặt danh nghĩa, tuy nhiên mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi lại có ý nghĩa trong việc chia cổ tức cố định. Cổ tức của loại cổ phiếu này được ấn định theo tỷ lệ cố định trên mệnh giá. Do khả năng sinh lợi của cổ phiếu ưu đãi luôn ổn định theo thời gian nên giá của nó chỉ thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi của tỷ suất sinh lợi trên thị trường.

Khi không có thu nhập nào được sinh ra thì cổ tức ưu đãi sẽ không cần phải trả trong kỳ. Thay vào đó, khoản này sẽ được lũy kế để được trả vào các kỳ tiếp theo và khoản lũy kế này được xem là số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp. Thông thường thì khoản nợ cổ tức ưu đãi sẽ không được phép kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên nếu không trả được thì công ty phải gia tăng quyền cho các cổ đông ưu đãi, đặc biệt là quyền bầu ban điều hành của doanh nghiệp hoặc quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thông thường.

Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi thường sẽ không có quyền được tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên như được đề cập ở trên, nếu cổ tức ưu đãi không được trả đúng hạn thì cổ đông ưu đãi sẽ yêu cầu thực thi quyền bầu ra một số thành viên trong ban điều hành của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi khác với cổ phiếu thường như thế nào?

so sánh cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Tiêu chí Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức Quyền biểu quyết Quyền chuyển nhượng Khả năng chuyển đổi Khả năng thu hồi vốn khi công ty phá sản

Xem thêm: 6 kiến thức đầu tư chứng khoán cần phải nắm cho người mới

Ưu và nhược điểm của cổ phiếu ưu đãi là gì?

cổ phiếu ưu đãi ưu điểm

Xem thêm: Quy trình phẫu thuật hàm hô như thế nào?

1. Ưu điểm của cổ phiếu ưu đãi

  • Đối với nhà đầu tư

Khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi, bạn sẽ được coi là cổ đông ưu đãi của công ty và nhận được mức cổ tức cao hơn nhiều so với những ai có cổ phiếu phổ thông. Đặc biệt loại cổ phiếu này sẽ không phụ thuộc vào việc kinh doanh công ty. Bên cạnh đó, bạn sẽ được nhận lại phần vốn góp của mình trong trường hợp công ty bị phá sản trước những người sở hữu cổ phiếu phổ thông.

Ngoài ra, loại cổ phiếu ưu đãi biểu quyết giúp nhà đầu tư có quyền biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu thường. Họ sẽ có tiếng nói ảnh hưởng hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức hoặc phương thức mà công ty hoạt động. Hơn nữa loại cổ phiếu này có khả năng được chuyển thành cổ phiếu thông thường nên các nhà đầu tư có thể chuyển nhượng và kiếm lời tự do trên thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu đó có chiều hướng tăng lên đáng kể.

  • Đối với công ty cổ phần

Các công ty cổ phần sẽ thu hút được thêm những nguồn vốn kinh doanh đáng kể nhờ phát hành ra cổ phiếu ưu đãi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có quyền thu mua lại số cổ phần ưu đãi khi chi phí vốn được sử dụng để chi trả cho các quyền lợi từ loại cổ phiếu này khá cao.

2. Nhược điểm của loại cổ phiếu này

  • Một số loại của cổ phiếu ưu đãi do không được tự do chuyển nhượng cho người khác nên sẽ dễ khiến chủ sở hữu bị hạn chế việc kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu trên thị trường đang tăng lên.
  • Ngoài ra những ai sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại đều không được quyền biểu quyết như các cổ đông thông thường.
  • Phát hành càng nhiều sẽ càng tốn chi phí và đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn trả số vốn ban đầu cho những cổ đông ưu đãi nếu không may công ty phải giải thể hoặc phá sản.

Làm thế nào để mua cổ phiếu ưu đãi?

cổ phiếu ưu đãi

Mua cổ phiếu ưu đãi không hề dễ dàng.

Điều khiến bạn quan tâm khi mua cổ phiếu ưu đãi là gì? Sau khi đã nghiên cứu công ty mà bạn muốn đầu tư và tình hình tài chính của doanh nghiệp thì bạn có thể mua cổ phiếu ưu đãi của công ty đó thông qua hình thức trực tiếp và gián tiếp.

Tuy nhiên muốn mua cổ phiếu ưu đãi sẽ không dễ dàng như thế do đây là hình thức mua bán không phổ biến. Trước tiên thì bạn cần phải đăng ký quyền mua cổ phiếu, khi có quyền mua rồi thì bạn mới được mua cổ phiếu ưu đãi với mức giá thấp hơn. Muốn được đăng ký quyền mua thì bạn cần nắm trong tay số lượng cổ phiếu nhất định theo quy định của từng công ty/doanh nghiệp. Các nhà đầu tư có thể đăng ký quyền mua cổ phiếu ưu đãi tại các công ty môi giới chứng khoán như HSC, VNDirect,…

Xem thêm: Công ty chứng khoán nào uy tín nhất ở thị trường hiện tại?

Hoặc bạn có thể mua trực tiếp với các công ty nhưng không phải công ty hoặc doanh nghiệp nào cũng hỗ trợ hình thức mua bán trực tiếp cổ phiếu của họ như thế này nên bạn phải cần tìm hiểu kỹ trước khi mua.

Hy vọng những thông tin mà chúng mình vừa chia sẻ đã giúp bạn có thể hiểu được cổ phiếu ưu đãi là gì và những vấn đề xoay quanh loại cổ phiếu này. Dù bạn đầu tư vào kênh đầu tư nào, điều quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu kỹ về chúng. Khi biết được những ưu và nhược điểm của từng loại thì bạn sẽ có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.

Đọc thêm: 8 bước giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *