Mã Đơn Vị Là Gì

*

Khi thành lập doanh nghiệp, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật thì bạn mới được thành lập công ty theo đúng trình tự pháp luật thì công ty bạn mới được thành lập công ty hợp pháp. Khi tiến hành hoạt động công ty thì doanh nghiệp bạn đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho mỗi doanh nghiệp khi hoạt động đó chính là mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và mã số địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cc Và Bcc Nghĩa Là Gì – Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Cc Và Bcc

Sau đây, Công ty Lạc Việt xin được chia sẻ cho các bạn về mỗi vấn đề trên theo quy định của pháp luật: Mã số doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thì mã số doanh nghiệp, thì khi thành lập doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho doanh nghiệp một mã số doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp này đồng nghĩa với mã số thuế của doanh nghiệp bạn: nghĩa là khi mà khi công ty bạn quyết định việc thành lập doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp của bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp mình mã số doanh nghiệp

*

Mã số doanh nghiệp

Pháp luật quy định rằng, khi mà doanh nghiệp bạn hoạt động thì mã số doanh nghiệp sẽ tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo cho doanh nghiệp bạn có thể thuận lợi trong việc tiến hành các hoạt động của công ty, đó chính là việc: doanh nghiệp bạn sẽ tiến hành việc đóng thuế cho cơ quan thuế như thế nào,… và mã số doanh nghiệp sẽ không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác khi mà doanh nghiệp bạn chấm dứt hoạt động và mã số doanh nghiệp bạn cũng sẽ chấm dứt hoạt hiệu lực khi mà doanh nghiệp bạn không hoạt động nữa

Mã số doanh nghiệp bạn được tạo, gửi, nhận bởi hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống thông tin đăng ký thuế và được cấp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: như vậy, ta thấy rằng doanh nghiệp bạn khi tiến hành việc thành lập công ty thì doanh nghiệp bạn sẽ được tiến cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp mình về việc mã số doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống đăng ký thuế và được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi sử dụng mã số doanh nghiệp của công ty bạn thì doanh nghiệp bạn sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc trao đổi các vấn đề liên quan công ty bạn một cách nhạy bén hơn khi mà công ty bạn tiến hành các hoạt động nhân danh công ty

Mã đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp bạn được cấp cho doanh nghiệp về mã số doanh nghiệp thì doanh nghiệp bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận sau đây theo quy định của pháp luật chuyên ngành về việc doanh nghiệp bạn mới được doanh nghiệp bạn mới được tiến hành các hình thức về mã đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp Về điều kiện áp dụng, đó chính là việc: việc cấp mã số doanh nghiệp phụ thuộc này chỉ áp dụng cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Như vậy, ta thấy rằng mã đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bạn chỉ được áp dụng cho chi nhánh, văn phòng đại diện của chính doanh nghiệp đó

Mã địa điểm kinh doanh

Theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì mã số địa điểm kinh doanh được cấp cho doanh nghiệp gồm 5 chữ số, bắt đầu từ số 00001 đến số 99999, mã địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp này không bao gồm mã số thuế của địa điểm kinh doanh Như vậy, từ trên ta có thấy rằng khi mã địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 5 chữ số như vậy, giúp cho doanh nghiệp không bị trùng lặp lại mã địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình Khi doanh nghiệp của bạn tiến hành các thủ tục giải thể công ty thì doanh nghiệp bạn các vấn đề về mã số doanh nghiệp, mã đơn vị phụ thuộc và mã địa điểm kinh doanh cũng sẽ chấm dứt hiệu lực. Mọi thông tin cần được tư vấn bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *