Liên hệ

The Crescent

Hotlines:

  • Crescent mall+84 (0)8 5413 3333
  • The-crescent: 0393728659
  • Vi Hai: 0967890201

Email: thecrescent59@gmail.com

Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh