Làm gì sau khi root

Mình là dân gà mờ đúng nghĩa với hđh này…nên mọi người thông cảm và mong khai sáng cho gà này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.