Hóa đơn điện tử hợp lệ là gì? Thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp?

Hóa đơn điện tử hợp lệ là gì?

Hóa đơn điện tử hợp lệ trước tiên phải đám bảo các nội dung, hình thức và nguyên tắc khởi tạo, lập và gửi hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Đó cũng chính là điều kiện để hóa đơn điện tử hợp lệ.

Hóa đơn điện tử

Bạn đang xem: hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo một số tiêu chí nhất định để được xem là hợp lệ

Các chỉ tiêu cơ bản về thông tin trên hóa đơn

Một hóa đơn điện tử được xem là hợp lệ nếu có đầy đủ nội dung theo quy định, cơ bản bao gồm:

 • Thông tin hóa đơn: Mẫu số, ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
 • Thông tin người bán trên hoá đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số Thuế
 • Thông tin người mua trên hoá đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số Thuế

Các tiêu chí về nội dung hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn

Nội dung hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn điện tử phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • STT, Tên hàng hoá dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
 • Cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền thanh toán.
 • Tiền hàng bằng chữ
 • Người mua hàng, người bán hàng
 • Ký và đóng dấu của người bán hàng

Một số lưu ý khác để hóa đơn điện tử hợp lệ

So với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử được yêu cầu khắt khe hơn về tính hợp lệ, bao gồm:

 • Có bản thể hiện hóa đơn
 • Không có liên như hóa đơn giấy
 • Có chữ ký điện tử
 • Có định dạng XML có tính chất pháp lý khi toàn vẹn và không bị sửa đổi, phải kèm theo bản thể hiện định dạng PDF.

Thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp?

Hóa đơn điện tử, pháp luật quy định rất chi tiết về một hóa đơn điện tử được xem là hợp pháp

Pháp luật quy định rất chi tiết về một hóa đơn điện tử được xem là hợp pháp

Nguyên tắc khởi tạo hóa đơn điện tử hợp pháp là gì?

Tham khảo: 10 mẹo loại bỏ những đốm tàn nhang

Hóa đơn điện tử có thể được nhận biết thông qua việc in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Hóa đơn này không bắt buộc có chữ ký số. Tuy nhiên, phải đảm bảo nội dung về khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền hoặc chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

Nội dung của hóa đơn điện tử hợp pháp là gì?

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Tổng số tiền thanh toán;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
 • Thời điểm lập hóa đơn;
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế;
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử cần được đảm bảo đủ về tính toàn vẹn của thông tin một cách đáng tin cậy. Có nghĩa là, những thông tin trong hóa đơn phài mang tính toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hóa đơn. Những thông tin trong hóa đơn phải khả dụng khi được truy cập hoặc sử dụng bất cứ khi nào.

Nên lập hóa đơn điển tử hợp pháp khi nào?

Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, hoặc thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Nếu giao hàng nhiều lần hoặc thực hiện dịch vụ theo từng đợt thì mỗi lần giao hàng hoặc sau mỗi đợt thực hiện dịch vụ đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Định dạng của hóa đơn điện tử

Định dạng hóa đơn điện tử sẽ do Bộ Tài chính quy định cụ thể về chuẩn dữ liệu khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các mẫu hóa đơn điện tử thông dụng đối với từng loại hóa đơn

Hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn bán hàng

Đang hot: Tính năng mới

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng hợp pháp, hợp lệ

Mẫu hóa đơn bán hàng hợp pháp, hợp lệ

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn khác

Những loại hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm, phiếu thu tiền cước vận chuyển

Mẫu phiếu thu được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp, hợp lệ

Mẫu phiếu thu được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp, hợp lệ

Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung đầy đủ theo quy định về nội dung của hóa đơn điện tử.

Với những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn hóa đơn điện tử, Mắt Bão mong rằng bạn đọc sẽ nắm được cách thức khởi tạo, sử dụng hóa đơn hợp lệ, hợp pháp trong các giao dịch của mình, nhằm giúp các giao dịch diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Đọc thêm: Liên Quân Mobile: Tình trạng “buff bẩn nghìn sao” đã không còn, dấu hiệu đáng mừng cho rank Việt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *