Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trang web

  • Việc sử dụng trang web: Khi sử dụng trang web www.the-crescent.com của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và luật pháp hiện hành. Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
  • Sự riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc truyền tải hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
  • Tài khoản người dùng và hồ sơ: Bạn cần phải cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký tài khoản hoặc tạo hồ sơ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn nếu phát hiện bất kỳ sai sót hoặc vi phạm nào trong thông tin đăng ký.
  • Nội dung trang web: Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi là tài sản của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba và được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ phần nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không được sự cho phép bằng văn bản.
  • Nội dung của bạn: Khi đăng tải bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, tái sản xuất và phân phối nội dung đó. Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng tải và chấp nhận mọi rủi ro về việc sử dụng nội dung đó.
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tuyên bố từ chối trách nhiệm về tính chính xác hoặc hoàn thiện của bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web www.the-crescent.com của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Sự sử dụng trang web của bạn sau khi các thay đổi được thực hiện có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách mà bạn đồng ý. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan pháp luật hoặc những đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký tài khoản trên trang web www.the-crescent.com của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên và địa chỉ email. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin này để giúp bạn truy cập vào tài khoản của mình một cách dễ dàng.

Những nội dung do bạn tải lên, gửi hoặc cung cấp trên trang web của chúng tôi cần phải tuân thủ các quy định về bản quyền và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi có quyền xoá hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là vi phạm hoặc không thích hợp.

Trang web của chúng tôi có thể chứa nội dung do bên thứ ba cung cấp hoặc tích hợp với trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đó và không thể đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện hoặc hợp lệ của nó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc tin tưởng vào nội dung đó.

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính an toàn của trang web đó và khuyến cáo bạn kiểm tra chính sách bảo mật của trang web đó trước khi sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho trang đó.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

Mọi hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng có thể dẫn đến việc chúng tôi tạm ngưng hoặc gỡ bỏ tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web www.the-crescent.com của chúng tôi sau khi các thay đổi được áp dụng sẽ cho thấy rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản mới. Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản sử dụng, hãy dừng sử dụng trang web của chúng tôi.