CON TRỎ CHUỘT LÀ GÌ

*

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

1.Con trỏ chuột là gì?

2.Phân biệt con trỏ chuột và con trỏ soạn thảo

giúp mình với chiều nay mình thi rồi!

*

Câu 1:

Con trỏ chuột có dạng chữ I trên vùng soạn thảo, hình dáng của con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên khi ra khỏi vùng soạn thảo.

Bạn đang xem: Con trỏ chuột là gì

Câu 2:

*** Về hình dáng con trỏ soạn thảo giống như vạch thẳng đứng và luôn nhấp nháy, con trỏ chuột giống chữ i in hoa *** Về phạm vi con trỏ văn bản chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo còn con trỏ chuột di chuyển trên toàn bộ màn hình soạn thảo bao gồm cả vùng soạn thảo cả ngoài vùng soạn thảo (khi ra khỏi vùng soạn thào con trỏ chuột biến hình thành mũi tên chỉ)

Đúng 0
Bình luận (0)

*

– Về hình dáng con trỏ soạn thảo giống như vạch thẳng đứng và luôn nhấp nháy, con trỏ chuột giống chữ i in hoa – Về phạm vi con trỏ văn bản chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo còn con trỏ chuột di chuyển trên toàn bộ màn hình soạn thảo bao gồm cả vùng soạn thảo cả ngoài vùng soạn thảo (khi ra khỏi vùng soạn thào con trỏ chuột biến hình thành mũi tên chỉ)

Đúng 0
Bình luận (0)

Phân biệt con trỏ chuột và con trỏ soạn thảo

Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

Đặc điểmCon trỏ chuộtCon trỏ soạn thảo
Hình dángGiống như chữ i in hoa ( I )Giống như vạch thẳng đứng và luôn nhấp nháy
Phạm viDi chuyển trên toàn bộ màn hình soạn thảo bao gồm cả vùng soạn thảo và cả vùng ngoài soạn thảo ( khi ra ngoài vùng soạn thảo con trỏ chuột biến thành mũi tên chỉ )Chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo

Đúng 0
Bình luận (0)

– Về hình dáng con trỏ soạn thảo giống như vạch thẳng đứng và luôn nhấp nháy, con trỏ chuột giống chữ i in hoa– Về phạm vi con trỏ văn bản chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo còn con trỏ chuột di chuyển trên toàn bộ màn hình soạn thảo bao gồm cả vùng soạn thảo cả ngoài vùng soạn thảo (khi ra khỏi vùng soạn thào con trỏ chuột biến hình thành mũi tên chỉ)

Đúng 0
Bình luận (0)

Phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột

Lớp 6 Tin học Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
1
0
Gửi Hủy

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

Đúng 0
Bình luận (0)
SGK trang 74

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?

Lớp 6 Tin học Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
1
0
Gửi Hủy

* Sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột:

– Giống nhau: Chúng đều là con trỏ trong cửa sổ làm viêc của Word.

– Khác nhau:

+ Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

+ Con trỏ chuột lại có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau khi ta di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình.

* Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.

Đúng 0
Bình luận (0)

So sánh con trỏ chuột với con trỏ soạn thảo

Đây là môn tin nhé

Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

Giống: Đều được sử dụng trong quá trình soạn thảo văn bản.Khác: Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Nó di chuyển từ trái sang phải và tự xuống dòng.Con trỏ chuột là một công cụ hiệu quả giúp tăng hiệu năng của chương trình và thực tế nhiều nhiệm vụ không thể thực hiện được nếu như không sử dụng con trỏ.

Chúc bạn thi tốt

Đúng 0
Bình luận (0)

1, Sự khác nhau giữa con trỏ soạn thảo văn bản và chuột. Khi di chyển chuột con trỏ soạn thảo có theo ko?

Lớp 6 Tin học Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
4
0
Gửi Hủy

Con trỏ soạn thảo: vạch đen thẳng đứng nhấp nháy nằm trong vùng soạn thảo, cho biết vị trí xuất hiện ký tự nhập vào, chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo.

Con trỏ chuột: có hình chữ I trên vùng soạn thảo, hình dáng có thể thay đổi (hình mũi tên), có thể di chuyển ra khỏi vùng soạn thảo, giúp thực hiện các lệnh mà con trỏ soạn thảo không thực hiện được.

Khi di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không theo.

Đúng 0
Bình luận (2)

Khác nhau:Con trỏ soạn thảo là vạch đen thẳng đứng nhấp nháy.Cho biết vị trí của kí tự được gõ vào.Chỉ di chuyển được trong vùng soạn thảo.

-Con trỏ chuột có hình chữ I,có thể thay đổi thành hình dáng mũi tên.Con trỏ chuột giúp thực hiện nhanh các lệnh mà con trỏ soạn thảo không thể thực hiện được.Có thể di chuyển ra ngoài vùng soạn thảo.

Xem thêm: First Name Và Surname Là Gì ? Hiểu Chính Xác Để Không Nhầm Lẫn √ √

-Khi di chuyển chuột con trỏ soạn thảo không đi theo.

Đúng 0
Bình luận (0)

Sự khác nhau giữa con trỏ soạn thảo văn bản và con trỏ chuột:

+ Con trỏ soạn thảo văn bản: là vạch đen thẳng đứng nhấp nháy nằm trong vùng soạn thảo văn bản. Con trỏ soạn thảo văn bản cho biết vị trí kí tự nhập vào. Chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo văn bản.

+ Con trỏ chuột có chữ I trên vùng soạn thảo, hình dáng có thể thay đổi thành hình dạng mũi tên. Có thể di chuyển trong vùng soạn thảo văn bản. Giúp thực hiện nhanh các lệnh mà con trỏ soạn thảo không thực hiện được.

– Con trỏ soạn thảo không di chuyển theo khi di chuyển chuột.

Đúng 0
Bình luận (0)

con trỏ chuột, con trỏ soạn thảo la gì

Lớp 6 Tin học Soạn thảo văn bản
2
0
Gửi Hủy

*Về hình dáng con trỏ soạn thảo giống như vạch thẳng đứng và luôn nhấp nháy, con trỏ chuột giống chữ in hoa * Về phạm vi con trỏ văn bản chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo còn con trỏ chuột di chuyển trên toàn bộ màn hình soạn thảo bao gồm cả vùng soạn thảo cả ngoài vùng soạn thảo (khi ra khỏi vùng soạn thào con trỏ chuột biến hình thành mũi tên chỉ)

Đúng 0
Bình luận (0)

*Về hình dạng con trỏ soạn thảo giống như vạch thẳng đứng và luôn nhấp nháy, con trỏ chuột giống chữ in hoa.

*Về phạm vi con trỏ văn bản chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo còn con trỏ chuột di chuyển trên toàn bộ màn hình soạn thảo (khi ra khỏi vùng soạn thảo con trỏ chuột biến hình thành mũi tên chỉ).

Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy nêu sự khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?

Lớp 6 Tin học Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
5
0
Gửi Hủy

* Giống: điều lah con trỏ, có nhiệm vụ chính là di chuyển xác định vị trí tọa độ x;y trên màn hình

* Khác: +Con trỏ soạn thảo: là 1 vạch đứng

+Con trỏ chuột: có dạnh chữ I in hoa hoặc hình mũi tên

Đúng 0
Bình luận (0)

ko

Đúng 0
Bình luận (0)

*Giống: điều là con trỏ, có nhiệm vụ chính là di chuyển xác định vị trí toạ độ x;y trên màn hình máy tính. *Khác: _con trỏ chuột(gập nhìu nhất):có nhiệm vụ là di chuyển để chọn các mục tiêu cần đạt tới vd chương trình

Đúng 0
Bình luận (2)

1.trình bày k/n con trỏ soạn thảo. phân biệt con trỏ soạn thảo vs con trỏ chuột

2.trình bày ưu, nhược điểm của vc soạn thảo = giấy bút và vc soạn thảo = máy tính

mn giúp e vs ạ

Lớp 6 Tin học Làm quen với tin học và máy tính điện tử
1
0
Gửi Hủy

Câu 1: Phân biệt con trỏ soạn thảo vs con trỏ chuột

*Con trỏ chuột

– Có dạng chữ I trên vùng soạn thảo

– Hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác nhau

– Khi ta di chuyển chuột thì con trỏ chuột di chuyển theo.

*Con trỏ soạn thảo

– Là một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.

– Có hình dạng không thay đổi

– Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển theo.Câu 2:

*Soạn thảo bằng giấy, bút:

– Ưu điểm: Có thể trình bày đúng chữ của mình

– Nhược điểm:

+ Tốn nhiều thời gian hơn.

+ Dễ bị bẩn hơn

*Soạn thảo bằng máy tính:

– Ưu điểm:

+ Giúp soạn thảo nhanh hơn, đỡ tốn thời gian

+ Khi sai thì có thể chỉnh sửa lại, không gây bẩn

+ Có thể trình bày nhiều phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ khác nhau.

+ Có thể lưu lại để sử dụng nhiều lần

+ Có thể gửi đi nhiều người với cùng 1 văn bản.

P/s: Chị nghĩ là đúng nhưng ko chắc lắm! Lâu ngày không học!

Đúng 0
Bình luận (0)

hãy nêu sự khác nhau và giống nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo hay ko ? ( lưu ý đây là tin học lớp 6 hk2 nhé! ~

*

Lớp 0 Ngữ văn
7
0
Gửi Hủy

Giống nhau: Đều được sử dụng trong quá trình soạn thảo văn bản.

Giúp quá trình soạn thảo văn bản tiện lợi và nhanh chóng.

Khác nhau:Con trỏsoạn thảo là vạch đen thẳng đứng nhấp nháy nằm trong vùng soạn thảo văn bản .Con trỏsoạn thảo cho biết vị trí xuất hiện kí tự nhập vào. Chỉ di chuyển trong vùng soạn thảo văn bản (khi di chuyển con trỏ soạn thảo ko di chuyển theo)

Con trỏ chuột có chữ I trên vùng soạnthảo, hình dáng có thể thay đổi thành hình dạng mũi tên. Có thể di chuyển ra khỏi vùng soạn thảo.Giúp thực hiện nhanh các lệnh mà con trỏ soạn thảo ko thực hiện được

Đúng 0
Bình luận (1)
Đúng 0
Bình luận (0)

Khác ở chỗ ngoại hình khi chuột bị di chuyển thì con trỏ soạn thảo ko di chuyển

Đúng 0
Bình luận (0)
baoninhsunrise.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *