Chính sách bảo mật

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: www.the-crescent.com.

Chính Sách Bảo Mật Website

  • Bình luận: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kỳ bình luận nào vi phạm các chính sách của trang web hoặc luật pháp.
  • Chính sách về cookie: Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về trạng thái và tùy chọn của người dùng, bao gồm các lựa chọn về ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các thiết lập khác. Cookie cũng giúp chúng tôi theo dõi sử dụng của trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi sử dụng cả cookie để lưu trữ thông tin về việc truy cập và sử dụng trang web và cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của người dùng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà chỉ sử dụng nó để cải thiện trang web và trải nghiệm người dùng.

Người dùng có thể chọn tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của họ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm truy cập và sử dụng trang web.

  • Chia sẻ dữ liệu: Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật.
  • Nhúng nội dung từ trang web khác: Chúng tôi có thể nhúng nội dung từ các trang web khác trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chính sách bảo mật hoặc nội dung nào của trang web đó.

Chúng tôi cập nhật thường xuyên chính sách bảo mật này để đảm bảo rằng tường về quyền riêng tư của người dùng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web này và thông báo cho người dùng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại thecrescent59@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.