Apple Application Support Là Gì

*

xin mấy bro vui lòng chỉ mình cách cài Itunes cho Win 7, mình đã thử mọi cách nhưng đều bị báo lỗi như hình : x Apple Application Support was not foundApple Application Support is required to un Itunes. Please uninstall Itunes, then install Itunes again.Error 2 (Windows error 2)

*

*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *